Milieucertificaat brons

Als duurzaamheidscoördinator werk ik binnen twee zorgorganisaties met de milieuthermometer zorg. Bij elkaar zijn dat op dit moment 8 milieucertificaten brons met nog 3 brons en 1 milieucertificaat zilver in het directe vooruitzicht. Bij deze organisaties is op dit moment de keuze gemaakt de locaties afzonderlijk te certificeren. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een milieucertificaatMeer lezen over “Milieucertificaat brons”

Milieuthermometer Zorg

Het Milieu Platform Zorg heeft een instrument ontwikkeld waar binnen 15 onderwerpen diverse acties zijn beschreven welke zorgorganisaties dichter brengen bij een duurzame bedrijfsvoering. Denk hierbij aan onderwerpen als water en afvalwater, afval en energie(beheer), maar ook aan acties op het gebied van management of voeding. Binnen deze onderwerpen zijn weer meerdere acties en maatregelenMeer lezen over “Milieuthermometer Zorg”

Het Klimaatakkoord en de Green Deal

“De politiek heeft een doel gesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. We doen dit om klimaatverandering tegen te gaan zoals Nederland heeft afgesproken in hetMeer lezen over “Het Klimaatakkoord en de Green Deal”