Milieuthermometer Zorg

Het Milieu Platform Zorg heeft een instrument ontwikkeld waar binnen 15 onderwerpen diverse acties zijn beschreven welke zorgorganisaties dichter brengen bij een duurzame bedrijfsvoering. Denk hierbij aan onderwerpen als water en afvalwater, afval en energie(beheer), maar ook aan acties op het gebied van management of voeding.

Binnen deze onderwerpen zijn weer meerdere acties en maatregelen beschreven. Een aantal verplicht, een aantal acties zijn extra te nemen. Door deze milieuthermometer te volgen, zoals het instrument heet, kan ook een milieucertificaat gehaald worden. Hierin zijn 3 niveaus te onderscheiden:

Brons. “Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving. Het betreft het nemen van extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem.”1

Zilver. “Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is. De kennis hoe dat aan te pakken is de laatste jaren sterk gegroeid. Commitment van de directies is vanaf dit niveau steeds belangrijker.”1

Goud. “Het gouden niveau van de milieuthermometer is nog een stap verder neemt duurzaam bouwen mee en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.”1

1 Bron: https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/niveaus/

De milieuthermometer helpt zorgorganisaties inzicht te krijgen in de onderwerpen die van belang zijn, en waar resultaten mee te behalen zijn. Het laat zien dat de zorgorganisatie duurzaam ondernemen opneemt in de bedrijfsvoering. Iets dat steeds meer gevraagd wordt door financierders bijvoorbeeld. Daarnaast zorgen de verplichte acties er voor dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving.