Milieucertificaat brons

Als duurzaamheidscoördinator werk ik binnen twee zorgorganisaties met de milieuthermometer zorg. Bij elkaar zijn dat op dit moment 8 milieucertificaten brons met nog 3 brons en 1 milieucertificaat zilver in het directe vooruitzicht.

Bij deze organisaties is op dit moment de keuze gemaakt de locaties afzonderlijk te certificeren. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een milieucertificaat voor de hele organisatie. Mijn advies is om stapsgewijs te starten. Door met 1 locatie te starten ontstaat een beeld van de actiepunten die gevraagd worden, en welke onderwerpen binnen de organisatie al geregeld zijn of nog aandacht nodig hebben.

Doordat de centraal georganiseerde actiepunten hierna al opgezet zijn, bijvoorbeeld het schrijven van milieubeleid, is de certificering van een volgende locatie sneller te doorlopen. Dit geeft de ruimte om voor meerdere locaties tegelijk te certificeren. Het voordeel hiervan is dat er steekproefsgewijs locaties bezocht worden tijdens de audit.

Verschillen in organisatie

Waar het instrument dezelfde is, kan de implementatie van de maatregelen per organisatie enorm verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de organisatiestructuur en de mate van zelfstandigheid van de locaties. Vragen als hoe inkoop binnen de organisatie is geregeld, of wie de budgetbeheerder is en verantwoordelijk voor de begroting, geven richting aan de wijze van implementatie. Een organisatie waar centraal ingekocht wordt vraagt een andere implementatie dan een organisatie waar op locatieniveau ingekocht wordt.

De strategie en visie van een organisatie geven weer richting aan de doelstellingen die gesteld worden en hoe een milieuthermometer de organisatie in gebracht wordt. Voor elke organisatie en elk actiepunt binnen de milieuthermometer is maatwerk nodig om het proces goed te kunnen borgen.

Voor een adviesgesprek kan contact opgenomen worden.