Het Klimaatakkoord en de Green Deal

“De politiek heeft een doel gesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. We doen dit om klimaatverandering tegen te gaan zoals Nederland heeft afgesproken in het klimaatverdrag Parijs. Samen met 195 andere landen heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2050 de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.” (Uit: Klimaatakkoord.nl dd. 22-03-21)

In het klimaatakkoord, dat is vastgesteld op 28 juni 2019, is een “pakket van maatregelen” beschreven die ingezet worden om dit doel te halen. Intussen wordt er vanuit de Europese Commissie gevraagd dit doel aan te passen naar 55% CO2-reductie in 2030. Het nieuw te vormen kabinet moet hier een beslissing over nemen.

Green Deal (duurzame zorg)

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen moet er samengewerkt worden. Een gemeente of provincie heeft andere belangen dan de zorgorganisaties of een bedrijf. Om dit bij elkaar te brengen is de Green Deal in het leven geroepen. Binnen heel diverse thema’s worden samenwerkingen aangegaan tussen al de verschillende betrokken partijen. Voor heel diverse onderwerpen wordt gestimuleerd dat de benodigde partijen aansluiten.

Zo is de ‘Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’ gestart in 2015. Hierin zijn intussen 300 zorgorganisaties aangesloten, brancheorganisaties vanuit de zorg, overheden, banken en diverse andere partijen die een aandeel hebben in de zorg. Door de Green Deal te tekenen legt een organisatie, gemeente etc zich vast om actief bij te dragen en samen te werken om de doelen te gaan halen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s